نمای کره کوچک یا little planet با حالت Sphere پلاژ ساحلی شهید چمران رامسر


ساعت


Little Planet
 یا کره کوچک، یکی از نماهای جالب توجه است که از Transformation خاصی از یک تصویر پانوراما به دست می آید.

یک Little Planet خوب معمولاً در جایی به دست می آید که محیط باز در عکاسی پانوراما  وجود داشته باشد. البته در موارد خاصی نیز با انتخاب زاویه مناسب عکاسی در محیط های بسته، می توان Little Planet های بسیار جالبی تولید کرد. 

در این Little Planet نمای زیبایی از محوطه پلاژهای ساحلی اردوگاه شهید چمران رامسر (مجموعه فرهنگی ورزشی شهید چمران رامسر)  را که در اردیبهشت ماه 1392 توسط آقای عادل طالبی تهیه شده است مشاهده می کنید. 

 

 

 


سایر صفحات : 1

پیوند ها